KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Bezpečnost potravin

Informační centrum bezpečnosti potravin

AKTUALITY

Problémy s označením a teplotou výrobků při prodeji na farmářských trzích v Děčíně

14/11/18

Zdroj: SVS ČR

Ověření metod stanovení přirozených a cizích amylas v medu

07/11/18

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů

Zkažené produkty rybolovu v neschváleném provozu v holešovické tržnici

10/09/18

Zdroj: SVS ČR

Při kontrole inspekce nevyhověla čtvrtina sýrů z dovozu

22/08/18

Zdroj: Deník Zemědělec

Kontrol v oblasti hygieny potravin v prvním pololetí mírně přibylo, závad je o něco méně, než loni

20/08/18

Zdroj: SVS

Polotovar pro výrobu kebabu na Teplicku obsahoval salmonely

20/08/18

Zdroj: SVS ČR

Doplňky stravy – pravidla pro uvádění na trh a splnění informační povinnosti

29/05/18

Zdroj: MZe ČR

Další závažná porušení veterinárních předpisů při společné kontrole dozorových orgánů v tržnici SAPA

22/05/18

Zdroj: SVS ČR

Kontrola s celníky ve Strakonicích odhalila přepravu desítek kilogramů potravin neznámého původu

21/02/18

Zdroj: SVS ČR

SVS nařizuje vyšetření belgických a nizozemských vajec na fipronil, až po negativním výsledku se uvolní na trh

14/08/17

Zdroj: SVS ČR