KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělské ohlédnutí za končícím rokem: Schválené budoucí směřování zemědělství, zajištění dostatku potravin a pomoc zemědělcům

08/12/22

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) zhodnotilo rok 2022 na bilanční schůzce premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) a představilo své cíle do budoucna. Podařilo se dokončit Strategický plán Společné zemědělské politiky, který schválila Evropská komise. I přes náhlé geopolitické změny zemědělci a potravináři zajistili obyvatelům dostatek potravin. V budoucnu chce MZe pokračovat v podpoře zemědělství i zlepšování stavu krajiny, vody a půdy.

„Česká republika předsedá Radě EU a musí se potýkat s nečekanými zvraty, jako jsou následky ruské agrese a prudké zdražení energií. Přes tyto obtíže i eurokomisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski hodnotí naše předsednictví v zemědělské oblasti jako jedno z nejlepších. Podařilo se nám dokončit Strategický plán, který schválila Evropská komise. Teď ho musíme uvést v život a pomoct našim zemědělcům, potravinářům a lesníkům ho zrealizovat. Díky Plánu získá naše zemědělství v příštích letech přibližně 200 miliard korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

V nejbližší době tak musí MZe schválit příslušnou legislativu a nastavit IT systémy, aby hladce fungovaly a Strategický plán se plně začal naplňovat. Rovněž bude důležité seznamovat všechny zemědělce s novými podmínkami hospodaření. Schválený Strategický plán je vyváženým kompromisem, který pomůže naší krajině, zlepší stav vody i půdy, a přitom neohrozí potravinovou bezpečnost a reálně posílí lokální produkci potravin.

Jak na dnešním setkání s premiérem Petrem Fialou uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula, dobrým výsledkem je, že se podařilo zajistit dostatek potravin pro obyvatele a nenaplnily se tak obavy z následků ruské agrese na Ukrajině.

„Ceny potravin rostou, což je především důsledek růstu cen energií. Základním úkolem Ministerstva zemědělství je však zabezpečit dostatek potravin, což se díky našim zemědělcům a potravinářům podařilo. A to i díky včasné a rychlé mimořádné pomoci ministerstva,“ uvedl Zdeněk Nekula.

Právě kvůli stoupajícím cenám energií, pohonných hmot a krmiv zajistilo MZe pro zemědělce mimořádnou pomoc 831 milionů korun. Zemědělství bylo prvním sektorem našeho hospodářství, které přímou finanční pomoc dostalo. Další peníze získají malé a střední zemědělské a potravinářské podniky z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Lesy ČR zase nabídly obyvatelům palivové dříví za výhodné ceny. MZe přidalo 20 milionů korun potravinovým bankám, které tak letos mohly celkem využít 103 milionů korun, příští rok to bude dokonce 113 milionů.

Podařilo se schválit dlouho očekávanou novelu zákona o významné tržní síle. Nově tak bude zneužití významné tržní síly posuzovat Úřad na ochranu hospodářské soutěže u širšího okruhu firem. Zatímco doposud to bylo možné jen u 12 největších obchodníků, nově to bude u více než 800 podniků. To zprůhlední trh, což je zásadní a dobrá zpráva pro spotřebitele.

Příští rok se chce MZe zaměřit například na realizaci Strategického plánu, novelu mysliveckého zákona, větší využití fotovoltaiky v zemědělství a podporu bioplynových stanic.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství