KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Dostane se na další žadatele z 10. kola PRV. Cílem je podpořit citlivé komodity

16/12/20

Tisková zpráva – V 10. kole Programu rozvoje venkova bylo v operacích Investice do zemědělských podniků a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů celkem zaregistrováno 2 440 žádostí s požadavkem na dotaci téměř 10 miliard korun. Alokováno bylo přes 3,5 miliardy korun. Ze zaregistrovaných projektů Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) doporučil zhruba polovinu projektů za téměř 3,5 miliardy korun. Zbytek projektů byl zařazen do tzv. zásobníku.

„Vzhledem k tomu, že v desátém kole Programu rozvoje venkova ubyly doporučené projekty a předpokládáme úbytek i do budoucna, rozhodli jsme se ze zásobníku projektů doporučit další žádosti s požadavkem na dotaci v celkové výši jedné miliardy korun. Šanci tak dostanou další žadatelé, kteří byli pod čarou,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

V rámci 10. kola příjmu žádostí, které proběhlo od 14. 7. do 4. 8. 2020, byly spuštěny operace Investice do zemědělských podniků a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Celkem bylo zaregistrováno 2 440 žádostí s požadavkem na dotaci téměř 10 miliard korun. Alokováno bylo přes 3,5 miliardy korun. Ze zaregistrovaných projektů SZIF doporučil 1 292 projektů za téměř 3,5 miliardy korun. Ostatní projekty byly zařazeny do tzv. zásobníku, ze kterého mohou být postupně schvalovány v případě, že doporučené projekty jsou vyřazeny z administrace, a jsou tudíž k dispozici volné finanční prostředky na schválení dalších projektů.

K 10. 12. 2020 byla z administrace za obě operace vyřazena řada projektů, přičemž úbytek se dá předpokládat i do budoucna. Proto porada vedení MZe uložila SZIF doporučit ze zásobníku projektů další projekty s požadavkem na dotaci v celkové výši 1 miliardy korun. O další administraci budou žadatelé, jichž se to týká, informováni ze strany SZIF.

Finanční prostředky, které budou v rámci 10. kola PRV rozděleny, mají podpořit hlavně citlivé sektory, jako jsou chov prasat a drůbeže, pěstování ovoce, zeleniny, chmele a další.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství