KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ostatní

Dotace – Ostatní

Témata

PGRLF SZIF

AKTUALITY

Piřpomenutí pro žadatele -prodloužení úvěru

24/04/06

Zdroj: PGRLF

Zařazeno v Aktuality, PGRLF

Upozornění pro žadatele – program Půda

24/04/06

Zdroj: PGRLF

Zařazeno v Aktuality, PGRLF

Oznámení o zahájení pastevního období

18/04/06

Formulář AEO – SZIF

Zařazeno v SZIF

Metodika k provádění nařízení vlády č. 241/2004 Sb.

18/04/06

Zdroj: SZIF, MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF

Metodika k provádění nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

18/04/06

Zdroj: SZIF, MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF

Změna sazby dotace a změna formuláře PGRLF

23/03/06

Zdroj: PGRLF

Zařazeno v Aktuality, PGRLF

Nový formulář PGRLF – od 27.3.2006

23/03/06

Zdroj: PGRLF

Zařazeno v Aktuality, PGRLF

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E

16/12/05

Průvodce po stávajících zásadách správné zemědělské a legislativních požadavcích na hospodaření z pohledu ochrany životního prostředí zejména ve vazbě na poskytování finančních podpor v zemědělství.

VRÁCENÍ PENĚZ VYPLACENÝCH NA DOTACE

15/12/05

Vrácení přeplatků na dotacích

Zařazeno v Aktuality, SZIF

Informace pro žadatele – Dotace AEO – Pěstování meziplodin

14/09/05

Informace SZIF pro žadatele, kteří podali žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření AEO – Pěstování meziplodin

Zařazeno v SZIF