KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změna v systému výplaty dotací do 1.1.2007

24/04/06

Zdroj: PGRLF

Představenstvo PGRLF, a.s. schválilo změnu systému výplaty dotací následovně:  • a) u žádostí o poskytnutí podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. zaregistrovaných regionálními pracovišti MZe – ZA a PÚ počínaje dnem 1. ledna 2007 se budou dotace vyplácet „zpětně“, to znamená vždy za období od 1.1. do 30.6. a od 1.7. do 31.12. kalendářního roku na základě podkladů předložených jednotlivými úvěrujícími bankami.
  • b) u žádostí o poskytnutí podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. zaregistrovaných regionálními pracovišti MZe – ZA a PÚ před 1. lednem 2007 se systém nemění, to znamená, že dotace budou nadále vypláceny zálohově.

Zařazeno v Aktuality, PGRLF