KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seznam příjemců podpor

24/04/06

Zdroj: PGRLF

S účinností od 27. 3. 2006 zveřejňuje PGRLF, a.s. seznam příjemců podpor.


V seznamu budou uváděny podpory, které PGRLF, a.s. poskytne na základě žádostí klientů zaregistrovanými na regionálních pracovištích MZe ČR – ZA a PÚ – počínaje dnem 27. 3. 2006, které následně projedná a schválí představenstvo PGRLF, a.s.

Zařazeno v Aktuality, PGRLF