KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Odborné materiály

Odborné materiály

AKTUALITY

Eroze 2019 – příručka a další informační podklady

11/12/18

Zdroj: MZe

Změna protierozních podmínek v rámci standardu dobrého zemědělského stavu půdy DZES 5 s účinností od 1. ledna 2019

19/11/18

Zdroj: MZe ČR

Precizní zemědělství

12/11/18

INFORMACE č. 85/2018

Zimování včelstev

01/10/18

Zdroj: Prezentace Josefa Křapky

Legislativa a včely

01/10/18

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů

Pesticidy a jejich šetrné posuzování a dopady na zdraví & Revitalizace zemědělské krajiny po těžbě uhlí na příkladech SRN

13/08/18

INFORMACE č. 69/2018

Protierozní ochrana a změny DZES 5 platné od 1.1.2019

16/07/18

INFORMACE č. 57/2018

Konference České společnosti pro jakost "FROM FARM TO FORK"

25/06/18

INFORMACE č. 53/2018

Oddělky

29/05/18

Zdroj: www.akvapis.cz

Úvod do chovu včelích matek I.

23/05/18

Zdroj: www.skvapis.cz