KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nitrátová směrnice

20/11/20

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství.

Plnění nitrátové směrnice je povinné ve zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území. Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech dále upravuje akční program nitrátové směrnice.

Jak se má hospodařit ve zranitelných oblastech?

  • zemědělské hospodaření upravuje akční program nitrátové směrnice
  • akční program podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech
  • požadované způsoby hospodaření závisí na půdních a klimatických podmínkách
  • k tomu je využito údajů o bonitaci půdy (bonitované půdně ekologické jednotky, BPEJ)
  • zemědělci zařazení v registru půdy (LPIS) mají možnost získat v LPIS informace o přikázaných způsobech hospodaření na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech

Dodržování podmínek této směrnice se od 1. ledna 2009 promítá také do Kontrol podmíněnosti (Cross-compliance), konkrétně do PPH1 „Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů“.

V České republice je Směrnice Rady 91/676/EHS implementována do třech národních předpisů:

Dne 26. 10. 2020 proběhl celostátní webinář k novele nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (nitrátová směrnice). Na webináři byly odprezentovány také požadavky cross compliance pro rok 2021, bilance živin, změny požadavků plošných dotací a přímých plateb. Videozáznam webináře si můžete přehrát.

Přílohy

Související odkazy