KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Dotace » Ostatní » SZIF »

SZIF

Dotační tituly SZIF

AKTUALITY

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí na dotační program 2.A.

19/08/19

Zdroj: MZe ČR

Výklad způsobilých výdajů – systémy řízení traktoru podle GPS v rámci operace 4.1.1

23/07/19

Zdroj: SZIF

Zahájení provádění Českého včelařského programu pro období 2020 až 2022

22/07/19

Zdroj: SZIF

Manuál k dotačnímu programu 8.F. – Nákazový fond

10/07/19

Zdroj: SZIF

Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020

02/07/19

Zdroj: SZIF

Newsletter SZIF – číslo 3 / 2019

27/06/19

Zdroj: SZIF

SZIF vydává rozhodnutí na Welfare

18/06/19

Zdroj: SZIF

SZIF přijal téměř 31 tisíc Jednotných žádostí

14/06/19

Zdroj: SZIF

Příjem žádostí dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem) pro období 2019/2020

03/06/19

Zdroj: SZIF

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Biopásy

02/05/19

Zdroj: SZIF