KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Dotace » Ostatní » SZIF »

SZIF

Dotační tituly SZIF

AKTUALITY

Informace pro žadatele o platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě a AEKO a EZ

12/03/20

Zdroj: SZIF

Nejčastější důvody ukončení žádosti v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

10/03/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Ostatní, SZIF

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na zatravňování orné půdy, drah soustředěného odtoku a ochranu čejky chocholaté

09/03/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Ostatní, SZIF

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov koz, bahnic a produkci brambor pro výrobu škrobu

03/03/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, SZIF

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů

25/02/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, SZIF

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství

12/02/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, SZIF

SZIF vydává rozhodnutí na další tři dotace

12/02/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, SZIF

SZIF rozdělí mezi mladé zemědělce dotace ve výši téměř 214 milionů korun

20/01/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, SZIF

SZIF zahájil vydávání rozhodnutí na telata masného typu, Greening a Přechodné vnitrostátní podpory

15/01/20

Zdroj: SZIF

Dotace na včelařská opatření v roce 2020

07/01/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, SZIF