KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ostatní

Dotace – Ostatní

Témata

PGRLF SZIF

AKTUALITY

Program rozvoje venkova 2014-2020 základní změny v Pravidlech pro 8. kolo, nejčastější chyby žadatelů

21/08/19

Zdroj: MZe ČR

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí na dotační program 2.A.

19/08/19

Zdroj: MZe ČR

Výklad způsobilých výdajů – systémy řízení traktoru podle GPS v rámci operace 4.1.1

23/07/19

Zdroj: SZIF

Zahájení provádění Českého včelařského programu pro období 2020 až 2022

22/07/19

Zdroj: SZIF

Manuál k dotačnímu programu 8.F. – Nákazový fond

10/07/19

Zdroj: SZIF

Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020

02/07/19

Zdroj: SZIF

AGRÁRNÍ SPOLUPRÁCE

28/06/19

Společný fond malých projektů Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020

Newsletter SZIF – číslo 3 / 2019

27/06/19

Zdroj: SZIF

Termín otevření 1. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví

21/06/19

Zdroj: PGRLF

SZIF vydává rozhodnutí na Welfare

18/06/19

Zdroj: SZIF