KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

STARTUJE 13. ROČNÍK SOUTĚŽE PŘEMYSLA ORÁČE ÚSTECKÉHO KRAJE

10/06/20

Všem regionálním výrobcům potravin, zpracovatelům, zemědělcům Ústeckého kraje k zapojení do 13. ročníku soutěže Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče 2020

Vážení přátelé,

v letošním roce se koná již 13. ročník soutěže o značku „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“.

 

Cílem soutěže je podpořit poptávku po kvalitních českých regionálních potravinách, přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a původ; propagovat potravináře v Ústeckém kraji při všech příležitostech jako např. na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích, farmářských trzích a dalších akcích v Ústeckém kraji i mimo něj (tuzemské a zahraniční veletrhy).

 

Dovolujeme si Vás tímto způsobem oslovit a pozvat Vás do této soutěže, která se v Ústeckém kraji koná již 13. rokem.

 

Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

 • Masné výrobky tepelně opracované (salámy, šunky, apod.)
 • Masné výrobky tepelně opracované (párky, špekáčky, tlačenky, paštiky, klobásy, jitrnice, jelítka, slanina, grilované klobásy, uzená kolena, apod.)
 • Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky (poličan, paprikáš, vysočina, Herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.)
 • Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy)
 • Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo, apod.)
 • Pekařské výrobky (chléb, běžné pečivo, slané pečivo, trvanlivé pečivo)
 • Pekařské výrobky (jemné pečivo, sladké pečivo, trvanlivé pečivo, perníčky)
 • Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek
 • Alkoholické nápoje, včetně vína z hroznu révy vinné (piva, lihoviny, vína, ostatní alkoholické nápoje)
 • Nealkoholické nápoje (šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody, apod.)
 • Ovoce a zelenina v čerstvém stavu
 • Ovoce a zelenina ve zpracované formě (sušené, proslazené nebo nakládané ovoce, zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky, apod.)
 • Lahůdkářské výrobky a balená hotová jídla
 • Ostatní (med, těstoviny, ostatní nezařazené výrobky z ostatních kategorií, apod.)

 

V příloze přikládáme „Metodiku“ k této soutěži a uvádíme důležité termíny:

Přijímání přihlášek do soutěže: do 10. 8. 2020

 • poštou doporučeně nebo osobně – Okresní agrární komora Most, Dělnická 33, 434 01 Most – Velebudice
 • e-mailem: regionalnipotravinauk@centrum.cz
 • datovou schránkou:

 

Do jedné kategorie je možné přihlásit neomezený počet výrobků od stejného výrobce.

 

K přihláškám je nutné dodat:

 • fotodokumentaci u nebaleného výrobku
 • srozumitelná a čitelná etiketa všech velikostí obalů nebo srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů – etikety k přihlášeným výrobkům zašlete v předstihu ke kontrole, zda jsou správně zpracovány

 

Termín hodnotitelské komise – 25. 8. 2020 od 10:00 hodin, výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích v modrém salónku v pavilonu „A“

 

Navážení výrobků:

Výrobky přivezte na výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích, popř. dle telefonické dohody v těchto termínech:

 • 24. 8. 2020 od 9,00 do 16,00 hod. – nekazící se výrobky
 • 25. 8. 2020 od 7,00 do 9,00 hod. – rychle se kazící potraviny

 

a to v přiměřeném množství s ohledem na počet členů komise (8 členná) a následné posouzení výrobků (min. 2 ks). Potraviny ihned uloženy dle pravidel pro jejich skladování.

 

Přijetím výrobků pro hodnocení je pověřena Radomíra Plachá (OAK Most), tel. 602 741 110.

 

Hodnotitelská komise je nezávislá, jmenovaná hejtmanem Ústeckého kraje.

 

Slavnostní vyhlášení a předání certifikátů vítězným výrobcům proběhne v 1. den výstavy Zahrady Čech v Litoměřicích 11. 9. 2020 (pátek) od 13,00 hod., kde budou za účasti významných osobností předána ocenění vítězným výrobcům. Účast výrobců oceněných v roce 2020 na Slavnostním vyhlášení je povinná.

 

Od 14,30 hod. se pak koná tisková konference v modrém salonku za účasti médií, potravinářů a zástupců ÚK, AK ČR a dalších.

 

V pavilonu „A“ ve stánku OAK Most budou po celou dobu výstavy propagovány vítězné výrobky ze soutěže, a to formou ochutnávek i přímého prodeje – zajišťuje OAK Most.

 

U vítězných výrobků bude zajištěna jejich propagace na farmářských trzích, jarmarcích, výstavách v Ústeckém kraji při společenských a kulturních akcích pro veřejnost.

 

V souvislosti s touto soutěží Vám zajistíme širokou propagaci Vašich firem i výrobků a budeme je propagovat při všech příležitostech. Zajistíme Vám i další propagaci, např. v katalogu Řemesel, v Mosteckých listech, listech Ústeckého kraje atd.

 

Pokud budete potřebovat, rádi Vám pomůžeme se zpracováním přihlášek a podáme další informace.

AŤ SE VÁM VE VŠEM DAŘÍ !!!

Na příjemnou a úzkou spolupráci s Vámi se těší Okresní agrární komora Most

Plachá Radomíra                                –          602 741 110

Plachá Monika                                    –          724 261 978

 

Kontakty:

Okresní agrární komora Most

Dělnická 33, 434 01 Most

e-mail: regionalnipotravinauk@centrum.cz

webové stránky: www.kisuk.cz

datová schránka: h2dafb8

 

Přílohy:

Metodika METODIKA PO ÚK 2020

Přihlášky

část A PO část A

část B PO část B

část C PO část C

část D PO část D

Náborový dopis Náborový dopis PO 2020