KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci dostanou téměř 2,3 miliardy korun. Ministerstvo spouští 2. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

05/05/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

3.5.2016

Tisková zpráva – Ode dneška mohou zemědělci podávat žádosti o podporu z 2. kola Programu rozvoje venkova 2014-2020. Dotace z něj jsou určeny například pro mladé zemědělce, na podporu agroturistiky, na obnovu lesů po kalamitách, technické vybavení dřevozpracujících provozoven nebo na vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě. Celková výše podpory ve 2. kole PRV dosahuje téměř 2,3 miliardy korun.

„Z druhého kola Programu rozvoje venkova podpoříme činnosti, které zlepší postavení našich zemědělců, lesníků a potravinářů na evropském trhu. Zaměřili jsme se i na projekty, které rozvíjejí vzdělávání, atraktivitu venkova pro jeho návštěvníky nebo zavádění prospěšných novinek v zemědělské prvovýrobě,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Původně plánované 25% národní spolufinancování dotací se podařilo ministru zemědělství Marianu Jurečkovi navýšit na 35 %. Celkově tak vzrostl rozpočet Programu rozvoje venkova 2014-2020 z 83 miliard na 95,8 miliardy korun, což je nárůst o 12,8 miliardy korun. V rámci 2. kola PRV tak Ministerstvo zemědělství mohlo o 150 % zvýšit podporu na vzdělávací a informační akce a o 67 % dotace pro zahájení činnosti mladých zemědělců. Většinu podpor již žadatelé dobře znají z předchozích let. Nově mohou žadatelé ve 2. kole PRV získat peníze na stavbu ochranných plotů kolem melioračních a zpevňujících dřevin a na výsadbu nových stromků v porostech náhradních dřevin v imisemi poškozených oblastech.

Žádosti mohou zájemci podávat pouze přes Portál farmáře od 3. do 23. května. Příjemci budou mít povinnost udržet projekt v chodu nejméně 5 let od doby, kdy dostanou dotaci. Do 13. června se žadatelé dozvědí, zda je jejich projekt zařazen jako doporučený nebo jako náhradník, tedy, zda je pravděpodobné, že jejich projekt získá dotaci.

 

Operace

Alokace (Kč)

Vzdělávací akce

57 750 000

Informační akce

38 500 000

Zahájení činnosti mladých zemědělců

337 500 000

Investice do nezemědělských činností

693 900 000

Podpora agroturistiky

353 100 000

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

20 000 000

Zavádění preventivních opatření v lesích

43 700 000

Obnova lesních porostů po kalamitách

126 000 000

Odstraňování škod způsobených povodněmi

31 500 000

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

84 000 000

Neproduktivní investice v lesích

56 000 000

Přeměna porostů náhradních dřevin

220 000 000

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

31 900 000

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

205 100 000

 

Program rozvoje venkova je dotační program fungující ve všech státech Evropské unie. Podporuje například zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, zaměstnanost na venkově, trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí, obnovu a zajištění ekosystémů.

 

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství