KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Prodloužení termínu příjmu žádostí pro 2. kolo příjmu Žádostí v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020

02/05/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

V Praze dne 29. dubna 2016

Dovolujeme si informovat, že na základě rozhodnutí ministra zemědělství dochází k prodloužení termínu pro 2. kolo příjmu žádostí o jeden týden pro všechny operace. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře

v termínu od 3. května 2016 od 8:00 do 23. května 2016 do 13:00. Podstatné skutečnosti k jednotlivým operacím zůstávají v platnosti dle původní tiskové zprávy.