KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

„Změny a novinky ve znění nitrátové směrnice"

08/11/13
viz. zdroj

Zdroj: Ing. Jaroslava Šamsová, tel.: 604 205 690, e-mail: samsova@volny.cz

1. Změny ve vyhlášce č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

2. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu – č. 262/2012 Sb. a základní informace o implementaci nařízení vlády č.79/2007 Sb., v platném znění pro rok 2014

3. Představení návrhu PRV na období 2015-2021:
– Agroenvironmentální klimatické operace
– Ekologické zemědělství (EZ)
– Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě
– Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)

4. Projekt „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“

PREZENTACI neleznete ZDE