KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o zveřejnění aktualizované Žádosti o proplacení výdajů z PRV

05/01/10

pro příjemce dotace v opatření IV.1.1. Místní akční skupina

 

Na webových stránkách SZIF/Program rozvoje venkova/OSA IV Leader byl zveřejněn aktuální formulář „Žádosti o proplacení výdajů“ v elektronické podobě včetně instruktážního listu.

Formulář Žádosti o proplacení výdajů byl aktualizován v souladu s Pravidly pro žadatele platnými od 1.1.2010, a to v oddíle F. Seznam přiložené dokumentace (seznam povinných příloh předkládaných při podání Žádosti o proplacení). Na straně A3, která je určena pro vyplnění údajů o monitorovacích ukazatelích MAS, byl vypuštěn bod 5. Jiné.

Dále byl na webových stránkách SZIF/Program rozvoje venkova zveřejněn aktualizovaný instruktážní list pro vyplňování formuláře Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům, do kterého byly doplněny postupy pro vyplnění formuláře Soupisky v případě, že příjemce dotace – MAS zvolí možnost v rámci kódů 003 Kancelářské potřeby a/nebo 004 položka poštovné nepředkládat se Žádostí o proplacení účetní/daňové doklady.