KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Předkládání Žádostí o roční alokaci 2010

03/12/09

Zdroj: SZIF

 

Informace a doporučení

 

Na základě schválení finančních alokací pro 112 MAS jsou v současné době z Regionálních odborů SZIF zasílány výzvy k předložení Žádosti o realizaci SPL – specifická část B – roční rozpočet. Výzvy obsahují informaci o konkrétní výši celkové alokace pro financování opatření IV.1.1 a IV.1.2 pro rok 2010 a informaci o výši bonusu. Pro předložení Žádosti o roční alokaci na příslušný RO SZIF je stanovena lhůta do konce ledna 2010.

V souvislosti s výše uvedeným bychom rádi MAS upozornili na následující skutečnosti:

 

Další informace

 

Zdroj: SZIF