KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zaslání Žádosti o proplacení výdajů

24/11/09

pro opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (platí pro 7. kolo) přes Portál farmáře SZIF.

 

Na základě ustanovení Obecné části Pravidel – kapitola 12. Žádost o proplacení výdajů projektu je umožněno příjemcům dotace zaslat Žádost o proplacení výdajů pro opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (platí pouze pro 7. kolo příjmu žádosti) elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

Pro zaslání Žádosti o proplacení výdajů musí mít příjemce dotace zřízen přístup, resp. uživatelské jméno a heslo do Portálu farmáře SZIF. Po přihlášení do Portálu farmáře SZIF vyplní příjemce dotace Žádost o proplacení výdajů a elektronicky ji zašle na příslušné pracoviště SZIF (výběr RO SZIF se provádí přímo na formuláři žádosti). Formulář Žádosti o proplacení výdajů vygenerovaný na Portálu farmáře SZIF je totožný s prostým PDF formulářem či formulářem vyplňovaným pomocí softwarového nástroje, tzn. pro jeho vyplnění je možno použít Instruktážní list k vyplňování formuláře Žádosti o proplacení výdajů – 7. kolo.

Podrobný postup k vyplnění a elektronickému zaslání formuláře Žádosti o proplacení výdajů je uveden v dokumentu:

Prezentace k elektronickému podání Žádosti o proplacení výdajů

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I. → 3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu → 3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost → sekce Ke stažení → Prezentace k elektronickému podání Žádosti o proplacení výdajů.

Po konečném odeslání nebo nahrání Žádosti o proplacení výdajů přes Portál farmáře SZIF je vytvořen dokument „Potvrzení o přijetí“, který obsahuje jedinečný kód, tzv. identifikátor dokumentu. „Potvrzení o přijetí“ musí příjemce dotace předložit při osobní registraci Žádosti o proplacení výdajů na příslušném RO SZIF. Bez ohledu na to, zda byla Žádost o proplacení výdajů zaslána elektronicky či nikoliv, musí ji příjemce dotace přijít osobně registrovat na příslušný RO SZIF. V případě, že žádost byla zaslána elektronicky, příjemce dotace obdrží její originál v tištěné podobě po předložení „Potvrzení o přijetí“ na podatelně RO SZIF. Další postup se nijak neliší od standardního předkládání Žádosti o proplacení výdajů.

Zdroj: SZIF