KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

13/11/09

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 3. srpna 2009 schváleno 170 Žádostí o dotaci v rámci 6. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 90.456.742,- Kč.
 

 

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF a podle alokovaných finančních prostředků jednotlivých MAS. V této zprávě zveřejňujeme schválené Žádosti o dotaci u 22 místních akčních skupin, u kterých byla s ohledem na typy žadatelů v Pravidlech prodloužena administrace Žádostí z důvodu úprav na základě změny způsobilosti DPH. 8 dalších Žádostí o dotaci IV.1.2. z 6. kola bylo již schváleno v červnu 2009 a jsou zveřejněny v předchozí zprávě.

Na dalších stránkách uvádíme specifikaci schválených žádostí za jednotlivé MAS řazené dle NUTS 2 a registračního čísla. U každé žádosti je uvedeno i zaměření příslušné Fiche, na základě které byl projekt podán (HO – hlavní opatření Fiche, VO 1 – vedlejší opatření Fiche 1, VO 2 – vedlejší opatření Fiche 2).

 

Více informací

 

Zdroj: SZIF