KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmého kola příjmu žádostí PRV – opatření osy I

12/11/09

Zdroj: SZIF

Státní zemědělský intervenční fond dne 30.10.2009 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova. V níže uvedené tabulce uvádíme počty schválených Žádostí s finančními požadavky. Na následujících stranách uvádíme specifikaci schválených Žádostí o dotaci.

 

 

Zpravodajství ke stažení