KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – 7. kolo

18/11/09

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 10. listopadu 2009 schválil 17 Žádostí o dotaci v rámci sedmého kola příjmu žádostí (9.6. – 29.6.2009) Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 62.792.918.- Kč.

V následují tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí v rámci záměru a) a b). Žádosti jsou seřazeny dle registračního čísla žádosti, pod každou koordinační místní akční skupinou „KMAS“ jsou řazeny všechny partnerské místní akční skupiny „PMAS“ daného projektu, vždy s uvedením místa realizace projektu (NUTS 3) resp. státu a výše požadované podpory na svou část projektu.

 

Zpravodajství ke stažení

Zdroj: SZIF