KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zveřejnění Pravidel pro žadatele PRV, Žádosti o dotaci PRV a dalších dokumentů – 8.kolo příjmu žádostí  

01/10/09

Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Pravidla pro žadatele a Žádost o dotaci PRV pro opatření 8.kola příjmu žádostí PRV (osa I a III). Vzhledem k možnosti Elektronického podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře v rámci 8.kola PRV byly zveřejněny i další dokumenty resp. informace – viz níže.
 

Pravidla pro žadatele PRV (osa I a III)

Pravidla pro žadatele pro všechna opatření 8.kola PRV byla zveřejněna na webových stránkách SZIF již dne 7.9.2009 včetně tiskové zprávy k vyhlášení 8.kola příjmu žádostí.

Pravidla pro žadatele pro opatření I.1.2. Investice do lesů

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I. → 1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací → 1.2. Investice do lesů → Ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – opatření I.1.2. – 8. kolo (Část A – Obecné podmínky a část B – Specifické podmínky)

Umístěno i v podopatření I.1.2.1., I.1.2.2., I.1.2.3. zde

Pravidla pro žadatele pro podopatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III. → 2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech → 2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby → 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic → Ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – podopatření III.2.1.1 (8.kolo PRV) zde

Pravidla pro žadatele pro podopatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III. → 2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech → 2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby → 2.1.2. Občanské vybavení a služby → Ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – podopatření III.2.1.2 (8.kolo PRV) zde

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III. → 2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech → 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova → Ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – opatření III.2.2 (8.kolo PRV) zde

Pravidla pro žadatele pro opatření III.3.1. Vzdělávání a informace

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III. → 3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III → 3.1. Vzdělávání a informace → Ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – opatření III.3.1 (8.kolo PRV) zde

Žádost o dotaci PRV

Žádost o dotaci PRV zveřejněná na webových stránkách SZIF (viz cesta resp. odkaz níže) je určena pouze pro žadatele, kteří nebudou podávat Žádost o dotaci elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře – tuto verzi Žádosti o dotaci nelze odeslat resp. nahrát prostřednictvím Portálu farmáře. Tato verze Žádosti o dotaci PRV je určena pouze na CD nosič jako povinná příloha dle Pravidel pro žadatele „Žádost o dotaci v elektronické podobě na CD nosiči – pokud nebyla Žádost o dotaci zaslána v elektronické podobě (podrobnosti viz. Část A – obecné podmínky Pravidel, kapitola 5)“.

Informace k podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře – viz text na konci této zprávy.

Žádost o dotaci PRV – opatření 8.kola PRV (osa I a III)


Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Ke stažení → Žádost o dotaci z PRV – 8.kolo PRV
(Softwarový nástroj k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV) zde

Instruktážní list k vyplňování Žádosti o dotaci PRV

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Ke stažení → Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z PRV – 8.kolo PRV (Prostý PDF dokument) zde

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Ke stažení → Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře 8.kolo PRV (Prezentace k elektronickému podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře) zde

Žádosti o dotaci PRV resp. předvyplnění, vyplnění, zaslání nebo nahrání Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře. Podrobnosti jsou uvedeny v „Prezentaci k Elektronickému podání Žádosti…“ zveřejněné na webových stránkách SZIF (viz cesta resp. odkaz výše).

Žádost o dotaci PRV vygenerovaná z Portálu farmáře je určena pouze pro žadatele, kteří budou podávat Žádost o dotaci elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.

Instruktážní list k vyplňování Žádosti o dotaci PRV zveřejněný na webových stránkách SZIF je použitelný pro obě verze Žádostí o dotaci – jak pro verzi z webových stránek SZIF, tak pro verzi na Portálu farmáře.

 

Zdroj: SZIF


Dne 18.9.2009 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost Elektronického podání

Prezentace k Elektronickému podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře
Pravidla pro žadatele pro opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova