KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Daň z přidané hodnoty – informace k administrativním postupům pro veřejnoprávní subjekty

28/10/09

V souvislosti se změnou administrace DPH u veřejnoprávních subjektů – neplátců DPH (obce, svazky obcí, pozemkové úřady), jejichž Žádosti o dotaci byly podány v rámci 1. až 5. kola příjmu a pro které je DPH z hlediska legislativy EU nezpůsobilým výdajem, dochází k úpravě následujících administrativních postupů:

 

 

  1. Specifická strana D1 Žádosti o proplacení výdajů pro 5. kolo příjmu žádostí: tento formulář, který byl určen pro veřejnoprávní subjekty, jejichž projekty byly podány v 5. kole příjmu žádostí o dotaci, již není třeba vyplňovat a předkládat se Žádostí o proplacení výdajů na RO SZIF. Tato změna se vztahuje i na Žádosti o proplacení výdajů zaregistrované před 24.7.2009, u kterých ještě nebyla příloha D1 v rámci administrativní kontroly žádosti doplněna.
  2. Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům: příjemci dotace – obce, svazky obcí a pozemkové úřady uvedou do sloupce č. 7“Částka v Kč (vč. DPH) způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace“ částku v Kč odpovídající dané položce způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, bez DPH.

 

Zdroj: SZIF