KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zveřejnění zaktualizovaného instruktážního listu

16/09/09

pro vyplňování Soupisky účetních dokladů ke způsobilým výdajům

 

Na webových stránkách SZIF v sekci Programu rozvoje venkova → Soubory ke stažení byl zveřejněn zaktualizovaný instruktážní list pro vyplňování Soupisky účetních dokladů ke způsobilým výdajům.

V instruktážním listu byl upřesněn postup pro vyplňování v případě, kdy účetní/daňový doklad je vystaven v cizí měně a částka účetního/daňového dokladu zaúčtovaná v účetnictví příjemce dotace je nižší než částka účetního/daňového dokladu přepočtená na CZK kurzem ČNB ke dni úhrady účetního/daňového dokladu. V tomto případě bude na Soupisce účetních dokladů ke způsobilým výdajům uvedena částka účetního/daňového dokladu, která je zaúčtována v účetnictví.

Zdroj: SZIF