KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

TISKOVÁ OPRAVA Pravidel pro opatření III.2.1.1, III.2.1.2, III.2.2

18/09/09

TISKOVÁ OPRAVA Pravidel pro opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.2 Občanské vybavení a služby a Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova pro 8. kolo příjmu žádostí

 

V Pravidlech pro žadatele, která byla zveřejněna na internetových stránkách při vyhlášení 8. kola příjmu žádostí, bylo z důvodu tiskové chyby v příloze č. 9 Preferenční kritéria, v poznámce pod čarou uvedeno následující:

III.2.1.1 – Příloha č. 3 Preferenční kritéria, poznámka pod čarou 2 – Velikost obce, ve které je projekt realizován, je posuzována dle dokumentu ČSÚ: Číselník obcí (CISOB) k 1. 1. 2008, pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k 1. 1. 2008. V případě záměru c) počet obyvatel k 1.1.2007.

III.2.1.2 – Příloha č. 3 Preferenční kritéria, poznámka pod čarou 1- Velikost obce,ve které je je projekt realizován, je určena dle dokumentu ČSÚ: Číselník obcí (CISOB) k 1. 1. 2008. Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k 1. 1. 2008.

Pro posuzování velikosti obcí je však za závazný považován dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k 1. 1. 2009 a správné znění je následující:

III.2.1.1 – Příloha č. 3 Preferenční kritéria, poznámka pod čarou 2 – Velikost obce, ve které je projekt realizován, je posuzována dle dokumentu ČSÚ: Číselník obcí (CISOB) k 1. 1. 2009, pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k 1. 1. 2009. V případě záměru c) počet obyvatel k 1.1.2007.

III.2.1.2 – Příloha č. 3 Preferenční kritéria, poznámka pod čarou 1- Velikost obce, ve které je projekt realizován, je určena dle dokumentu ČSÚ: Číselník obcí (CISOB) k 1. 1. 2009. Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k 1. 1. 2009.

V Pravidlech pro Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova chybí vkapitole 10. Seznam příloh a) v bodu 6), na konci věty následující doplnění: úředně ověřena kopie; celé znění je tak následující:

6) V případě Žádosti o dotaci na investice do kulturního dědictví venkova doklad, že se jedná o kulturní dědictví, např.formou stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, stanoviska/posudku příslušného pracoviště Národního památkového ústavu, výpisem z registru kulturních památek, rozhodnutím zastupitelstva obce, posudkem odborně způsobilé osoby – úředně ověřená kopie.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR