KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návrh úpravy Pravidel pro žadatele o dotace z PRV pro opatření, která mají být zahájena v říjnu 2009

16/09/09

8. kolo příjmu žádostí

<!–

Návrh úpravy Pravidel pro žadatele o dotace z PRV pro opatření, která mají být zahájena v říjnu 2009

MOZNA BY TO CHTELO UDELAT PHPKEM popup.php?image=images/articles/large/&action=image

–>

 

(8.kolo příjmu žádostí)

 

Jedná se tato opatření:

I.1.2 Investice do lesů
III.2.1.1 Obnova a  rozvoj vesnic
III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
III.3.1 Vzdělávání a informace
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov

 

K úpravám dochází zejména z důvodu reakce na hospodářskou krizi a dále z potřeby zjednodušení některých postupů, upřesnění podmínek a uzpůsobení Pravidel změnám v ostatních opatřeních PRV.

 

Zásadní změnou je možnost podání žádosti v elektronické podobě, posíleno v rámci preferenčních kritérií.

 

Další změna je zvýšení maximální částky dotace na 500 000 EUR za období 1.1.2008 – 31.12.2010 u opatření I.1.2, III.2.2 a III.3.1.

 

Navrhuje se doplnit Pravidla o postup, kde obce mohou čerpat na pokrytí vlastního příspěvku za určitých předpokladů prostředky z krajských rozpočtů, týkající se opatření
III 2.1.1, III 2.1.2, III 2.2.

 

Další změny v jednotlivých opatřeních budou uveřejněny na internetových stránkách MZe a SZIF, v tištěné podobě budou Pravidla k dispozici na MZe, pracovištích SZIF a AZV.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR