KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čtvrté kolo žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu 2009

18/05/09

Zdroj: MZe

 

V rámci čtvrtého kola Operačního programu Rybářství budou moci žadatelé předkládat žádosti o dotace na projekty v opatření 3.4. Pilotní projekty. Čtvrté kolo příjmu žádostí bude zahájeno dne 23.6.2009 a ukončeno dne 29.6.2009 ve 13 hodin. Pravidla pro poskytování dotací na projekty v tomto opatření schválil dne 30.4.2009 ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič.

Toto kolo příjmu žádostí o dotaci na opatření 3.4. Pilotní projekty v rámci Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 je zaměřeno na testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích.¨

Testování uvedených technologií bude prováděno vždy ve spolupráci s vědeckým nebo technickým subjektem. Specifickým cílem opatření 3.4. Pilotní projekty je zhodnocení získaných vědeckých poznatků v souvislosti s inovačními technologiemi v akvakultuře.

U projektů, na jejichž podporu budou v tomto kole přijímány žádosti o dotaci, se předpokládá, že výrazným způsobem ovlivní posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví a jeho inovativnost.

Vyhlašované kolo příjmu žádostí o dotace je určeno pro produkční rybáře (fyzické i právnické osoby) i rybářské svazy. Celkový objem finančních prostředků pro toto kolo příjmu žádostí tvoří částka 10 mil. Kč.

Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat v období od 23.června 2009 do 29.června 2009 na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Příjem žádostí končí dne 29.června 2009 ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU Národní dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Zdroj: SZIF