KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Čtvrté kolo příjmu žádostí  o čerpání z PRV se rozběhne v červnu

02/06/08

Zdroj: MZe

Čtvrté kolo příjmu žádostí o čerpání z PRV se rozběhne v červnu

Zpřesněná pravidla pro čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR (PRV) schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič Žadatelé  mohou projekty zpracované podle těchto pravidel podávat ve 4. kole příjmu žádostí o podporu v opatřeních Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  a Podpora  cestovního ruchu od 10. do 30. června.

Zpřesnění Pravidel pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013, se týká  opatření I.1.3  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a III.1.3 Podpora  cestovního ruchu.

„Kromě Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  a Podpora  cestovního ruchu budou přijímány žádosti i na další dvě opatření osy I. Jedná se o opatření Využívání poradenských služeb, ke kterému byla pravidla schválena pátého února, a opatření Další odbornévzdělávání a informační činnost,u kterého ve specifické části Pravidel k žádné změně nedošlo,“ vysvětlil ministr Gandalovič. „Příjem žádostí bude probíhat od desátéhodo třicátého  června do třinácti hodin  na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu,“ doplnil ministr.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Pravidla a Nařízení vlády k opatřením PRV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD.

Následující tabulka obsahuje průměrné roční alokace veřejných prostředků na jednotlivá spouštěná opatření

opatření Průměrná roční alokace pro opatření (mil EURO)
I.1.3  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

17,49

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

1,79

I.3.4 Využívání poradenských služeb

2,82

III.1.3 Podpora  cestovního ruchu.

11,35

Zařazeno v MZe ČR, Rozvoj venkova, SZIF