KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví

29/05/08

Nové formuláře Oznámení o dosadbě pro rok 2008

V sekci PRV/OSAII/2.1.Zalesňování zemědělské půdy/2.1.1 První zalesnění zemědělské půdy je umístěn formulář Oznámení o dosadbě v rámci PRV/EAFRD pro rok 2008 (podle NV č. 239/2007 Sb.), které je možno si prohlédnout a stáhnout.