KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EAFRD – LESNICTVÍ

08/05/08

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví
Nové formuláře žádosti o dotaci na zalesňování zemědělské půdy pro rok 2008

 

V sekci PRV/OSAII/2.1.Zalesňování zemědělské půdy jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci na zalesňování zemědělské půdy v rámci PRV/EAFRD pro rok 2008 (podle NV č. 239/2007 Sb.), které je možno si prohlédnout a stáhnout.

Žádosti o dotaci na zalesnění se podávají na místně příslušné Zemědělské agentuře (ZA). Žádost o dotaci musí být doručena na příslušné ZA nejpozději do 30.11. 2008.