KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodajství z Programu rozvoje venkova – sazebník cen

06/03/08

Zdroj: SZIF

28.2.2008

Informace pro žadatele/příjemce dotace pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci

Pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci na projekty programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 se jako sazebník cen pro stanovení výše způsobilých výdajů stavebních prácí může použít jak katalog stavebních prací URS Praha, a.s., tak i katalog stavebních prací RTS, a.s., Brno.

V rámci věcného plnění ze strany žadatele nelze nárokovat činnosti, které nejsou uvedeny v katalogu stavebních prací.

Zařazeno v MZe ČR, Rozvoj venkova, SZIF