KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Potravinářský výrobek Přemysla Oráče 2014

Potravinářský výrobek Přemysla Oráče 2014

AKTUALITY

Prezentace regionálních potravin Ústeckého kraje v Sasku ve dnech 11.12.-13.12.2014

09/01/15

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 1/2015

SOKRATES – odborné setkání VŠ, VOŠ a SŠ v Mostě

03/12/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 58/2014

Vliv mysliveckého hospodaření na škody zvěří

03/12/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 57/2014

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

03/12/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 56/2014

Slavnostní setkání českých a saských zemědělců

07/11/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 55/2014

50 let Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově – IMPULSY 21

17/10/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 52/2014

Ochutnávky regionálních potravin na Magistrátu v Chomutově

07/10/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 51/2014

Ochutnávky regionálních potravin v rámci projektu Central Markets

26/09/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 49/2014

Ochutnávky regionálních potravin na Magistrátu v Mostě dne 21.8.2014

26/08/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 41/2014

Informace ze setkání saských a českých partnerů ve městě Grünhain-Beierfeld

07/08/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 39/2014