KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Krajský úřad ÚK

Dotační tituly KÚ ÚK

AKTUALITY

Problémy zemědělců Ústeckého kraje a jak je řešit

25/06/18

Zdroj: Ústecký kraj

Propagace aktivit Ústeckého kraje v oblasti zemědělství a venkova

21/05/18

Zdroj: Ústecký kraj

Zemědělství v Ústeckém kraji, dotace Ústeckého kraje

10/05/18

Zdroj: Ústecký kraj

Výzva k podání Žádostí o příspěvek z Programu poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014-2020

30/01/18

INFORMACE č. 18/2018

Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje pro rok 2018

29/01/18

INFORMACE č. 15/2018

Podpora rozvoje zemědělství a venkovských oblastí pro rok 2018

26/01/18

INFORMACE č. 10/2018

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018

25/01/18

INFORMACE č. 9/2018

Dotační programy Ústeckého kraje pro rok 2018 v gesci odboru ZPZ

06/10/17

Zdroj: Prezentace KÚ ÚK

Startuje příjem žádostí o dotace pro začínající podnikatele v Ústeckém kraji

15/02/17

INFORMACE č. 18/2017

Dotační programy Ústeckého kraje pro rok 2017

20/01/17

Zdroj: KÚÚK