KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o činnosti systému RASFF v České republice za rok 2022

15/09/23

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životního prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu.

Z celkového počtu 4 337 originálních oznámení zpracovaných na úrovni Evropské unie v roce 2022 se České republiky týkalo celkem 348 oznámení. Počet oznámení v kategoriích Varování, Informace, Odmítnutí na hranicích a Novinka byl v České republice v poměru 159 : 186 : 3 : 0. Nejvíce oznámení (85 %) se týkalo potravin, 4 % oznámení se týkalo krmiv a 11 % tvořila oznámení týkající se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (FCM).

Z celkového počtu 348 oznámení bylo v roce 2022 Českou republikou přijato 282 oznámení (81 %), 65 oznámení bylo odesláno jako výsledek kontroly trhu (19 %) a 1 oznámení bylo odesláno jako výsledek kontroly dovozu potravin a surovin ze třetích zemí.

V roce 2022 byl největší počet nevyhovujících výrobků zaznamenán v kategorii maso a masné výrobky, přičemž se jednalo o výskyt patogenních mikroorganismů (zejména rodu Salmonella).

Druhou nejvýznamnější kategorií v počtu hlášení byly doplňky stravy. Nejvíce pochybení v této kategorii tvořila přítomnost nepovolených chemických látek, nepovolených PNT nebo vysoký obsah některých látek. Dále byl v této kategorii zjištěn nadlimitní obsah reziduí pesticidů, přítomnost cizích těles, biokontaminantů, průmyslových kontaminantů, nepovolené použití přídatné látky, nepovolené ozáření a mikrobiální kontaminace.

Třetí nejvyšší počet hlášení se vztahoval k ovoci a zelenině, kdy se jednalo zejména o nadlimitní nálezy reziduí pesticidů. Dále šlo o pochybení ve složení a v přítomnosti nepovolené potraviny nového typu; v obsahu nedeklarovaných alergenů a průmyslových kontaminantů; ve výskytu ne/patogenních mikroorganismů, vysokého množství biokontaminantů, mykotoxinů, těžkých kovů, nežádoucí migrace látek do potraviny a nepovolené genetické modifikace.

Celkový počet oznámení za rok 2022 (348) je nižší ve srovnání s rokem 2021 (372). Oproti roku 2021 došlo v roce 2022 ke snížení přijatých oznámení o 27, což bylo dáno hlavně relativně nižším počtem oznámení, která souvisela s nadlimitním obsahem reziduí pesticidů (zejména co se týče nepovolené látky ethylenoxid) v různých potravinách (zejména v kategorii ořechy, výrobky z ořechů a semena a v kategorii bylinky a koření) a s relativně mírně nižším výskytem oznámení souvisejících s mikrobiální kontaminací masa a masných výrobků.

Informace o oznámeních bylo možné v týdenních přehledech zjišťovat na webových stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.

Přílohy

Zpráva o činnosti systému RASFF v České republice za rok 2022
 STÁHNOUT(pdf, 5 MB)