KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Kontroly dovozového obilí jsou detailní, rozbory odhalí přítomnost více než 400 látek

16/04/23

Tisková zpráva – Intenzivnější kontroly dovozu obilovin i dalších zemědělských komodit z Ukrajiny jsou velmi detailní. Laboratorní testy dosud neprokázaly v žádném vzorku přítomnost zakázaných látek. S ohledem na zvýšený tranzit obilovin přes EU však bude Česká republika v intenzivních kontrolách pokračovat.

„Před necelými dvěma týdny jsem rozhodl o intenzivnějších kontrolách dovozu především obilovin z Ukrajiny, a to jak pro krmné, tak potravinářské účely. Zásadní je pro mě ochrana zdraví spotřebitelů, kontroly obilovin určených pro potravinářské účely jsou proto velmi detailní. V laboratořích Státní zemědělské a potravinářské inspekce se u každého vzorku dělá rozbor na přítomnost více než 400 zbytků účinných látek. Jde především o testy na přítomnost mykotoxinů nebo reziduí pesticidů, u všech vzorků ale testujeme i to, zda neobsahují těžké kovy jako olovo nebo kadmium,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Česká republika je v produkci obilovin plně soběstačná, velkou část produkce dokonce vyváží. Dovozy obilovin ze zahraničí jsou proto velmi malé. Přesto je dozorové orgány pečlivě sledují. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) za poslední dva týdny odebrala 12 vzorků obilovin dovezených z Ukrajiny (8 vzorků pšenice, 4 kukuřice). Kompletně dokončené rozbory jsou zatím hotové u vzorků pšenice, žádné cizorodé látky laboratoře v obilí neodhalily. Testy jsou přitom velmi detailní a probíhají několik dní, odhalí tak případnou přítomnost celého spektra reziduí pesticidů a dalších látek.

Rozbory obilovin určených pro krmné účely provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Za poslední dva týdny odebral vzorky obilovin (3 vzorky pšenice, 1 kukuřice), detailní laboratorní rozbory aktuálně probíhají.

„S vedením inspekčních orgánů jsem v každodenním kontaktu, v případě potvrzení jakéhokoliv nevyhovujícího vzorku budeme okamžitě informovat veřejnost a přijmeme další opatření. Kontrola je u nás na vysoké úrovni, nyní je ještě intenzivnější. Je také důležité, aby obilí z Ukrajiny primárně směřovalo do zemí mimo EU. Naším společným evropským úkolem je zajistit, aby se toto obilí dostalo do zemí, kde jej nutně potřebují a současně nekončilo na evropském trhu. O to jsme usilovali i během našeho loňské předsednictví v Radě EU,“ řekl ministr Nekula.

Intenzivnější kontroly dovozu zemědělských komodit MZe zavedlo před necelými dvěma týdny v souvislosti se situací v některých evropských zemích a zvýšený tranzit obilovin přes země EU. Kontroly budou pokračovat, mimo obilovin a dalších základních zemědělských komodit se zaměří i na mlýnské výrobky.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství