KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nevyhovující úroveň hygieny při výrobě a neoznačené výrobní suroviny

01/02/17
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

V měsíci lednu inspektoři Státní veterinární správy v Libereckém kraji provedli ve spolupráci s celní správou veterinární hygienickou kontrolu ve výrobně kebabu v obci Dolní Suchá. Při kontrole byla zjištěna nevyhovující úroveň hygieny při výrobě, dále 2 tuny hovězího a 3 tuny drůbežího masa původem z Polska, které nebyly oznámeny veterinární správě nejméně 24 hodin před příchodem do provozovny.

Dále bylo zjištěno 1 300 kg neoznačené výrobní suroviny, u které se nepodařilo prokázat původ, a proto byla na náklady kontrolované osoby zlikvidována asanačním podnikem. Na základě uvedených zjištění byla v provozovně pozastavena výroba a uvádění výrobků do oběhu a to do doby, než bude prokázáno, že jsou dodržovány podmínky a požadavky veterinárního zákona a předpisů Evropské unie na výrobu živočišných produktů a jejich uvádění do oběhu. Případ bude řešen ve správním řízení.

 

 

 

0