KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele z PRV – EZ

22/01/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

21.1.2016

Dokládání produkce ovoce pro EZ – ovocné sady za rok 2015

Jednou z podmínek pro poskytnutí podpory na druh zemědělské kultury ovocný sad v rámci opatření Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství je doložení objemu vlastní sklizené produkce prodané či zpracované.

Objem produkce je prokazován dle jednotlivých druhů účetními a daňovými doklady či kalkulacemi za období od 1.1. – 31.12. 2015. Kopie dokladů, včetně vyplněného formuláře se předkládají SZIF do 31. 1. 2016.

Tímto bychom chtěli upozornit žadatele o dotaci v rámci opatření Ekologické zemědělství na sady intenzivní nebo sady ostatní, že formulář a příručka pro vyplňování a podání formuláře je ke stažení na stránkách SZIF.

Související odkazy