KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2015

22/04/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

20.4.2015

Směnný kurz pro rok 2015, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.

Pro závazky, které budou nově uzavřené v roce 2015, platí směnný kurz 27,735 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření:

  • M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb.,
  • M12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,
  • M14 Dobré životní podmínky zvířat podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb.,
  • M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
  • M11 Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

 

Pro závazky uzavřené v programovém období 2007 – 2013 je směnným kurzem na rok 2015, kterým se budou přepočítávat sazby dotací, 27,693 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření a podopatření:

  • II.1.3. Agroenvironmentální opatření podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.