KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výstava fotografií pomůže přivést na farmářské trhy více lidí

22/05/14
viz. zdroj

Zdroj: Central Markets

V Ústí nad Labem, dne 7. května 2014

Výstavu či několik setkání s pořadateli farmářských trhů i s partnery ze zahraničí uspořádal kraj v rámci projektu Central Markets – Revitalizace a propagace tradičních trhů ve Střední Evropě. Projekt si klade za cíl pomoci s propagací farmářských trhů novým i stávajícím organizátorům a přilákat na trhy více lidí.

Právě v těchto činnostech je projektový tým velmi aktivní, od začátku roku přichystal hned několik akcí. Právě pro nové organizátory trhů bylo určeno setkání v budově krajského úřadu koncem ledna 2014. Sešli se zástupci kraje, organizátorů, měst i obcí  a seznámili se s činnostmi projektu a již realizovanými aktivitami, mezi něž patří provedení SWOT analýzy, mapování trhů, sestavení manuálu pro nové organizátory trhů a vytvoření „Desatera farmářských trhů –  Proč byste měli nakupovat na farmářských trzích?" .

Velmi podobná setkání se uskutečnila v únoru v Děčíně, v březnu v Líšťanech, v dubnu v Úštěku, Peruci, Kostomlatech pod Milešovkou a Jílovém u Děčína. Tato setkání byla zaměřena především na propagaci trhů, využití manuálu pro nové organizátory trhů a na přenos zkušeností s organizováním trhů.

Pro nové zkušenosti vyjeli koncem března zástupci projektového týmu do slovinského Mariboru. Obě strany si předaly své poznatky, které pak posloužily ke zkvalitnění činností v rámci projektu i při pořádání trhů samotných. 

Ústecký kraj pak v dubnu partnerskou návštěvu  naopak hostil. Dvoudenní setkání českého a bratislavského týmu se uskutečnilo v Litoměřicích. Hosté se zúčastnili několika přednášek na téma činností projektu, měli také možnost ochutnat výrobky tamního uzenářství a seznámit se s chodem provozovny. Slovenskou delegaci potěšila také prohlídka litoměřického hradu, expozice českého vinařství či výstaviště Zahrady Čech.

V polovině května se projektový tým chystá do polského Krakowa na již poslední setkání partnerů, kde budou vyhodnoceny všechny pilotní akce a bude se připravovat závěrečná konference, která proběhne v druhé půli roku 2014 v Bratislavě.

Poslední zrealizovanou aktivitou, kterou tým projektu Central Markets přichystá, je výstava fotografií z farmářských trhů spojená s ochutnávkou produktů pod značkou Regionální potravina v termínu od 27. května do 6. června 2014. Fotografie vystavené v budově krajského úřadu budou zachycovat prostředí trhů na nejrůznějších místech v Ústeckém kraji. Návštěvníci výstavy se také dozvědí všechny informace o projektu, aktivitách a výstupech. Expozice bude doplněna obrázky žáků základní umělecké školy Evy Randové. Výstava bude uspořádána mimo jiné i jako pozvánka na farmářské trhy a oslavu Mezinárodního dne trhů.

O dalších aktivitách, jako je například databáze výrobců, farmářů a producentů potravin v Ústeckém kraji, databáze organizátorů trhů, nebo konání farmářských trhů se dočtete na webu krajského úřadu či na facebookovém profilu "Farmářské trhy v Ústeckém kraji“.

Projektový tým Central Markets
Zodpovídá Michaela Řeháková

Pozvánka