KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nabídka podpory zemědělským svazům Ústeckého kraje

14/02/14
viz. zdroj

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 11/2014

Vážení,

tímto si Vás dovolujeme oslovit s dále popsanou nabídkou související s podporou Ústeckého kraje v oblasti rozvoje zemědělství a navazujících odvětvích zpracování a prodeje zemědělských produktů.

Konkrétně se jedná o možnost zajištění zpracování studie či analýzy, jejíž závěry by byly součástí projektové přípravy investičních a neinvestičních záměrů subjektů vyvíjející činnost v oblasti zemědělství na území Ústeckého kraje s cílem rozvoje zemědělských hospodářství, zachování kulturní krajiny a tradičních staveb, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, produkce jakostních zemědělských produktů, seskupení producentů a jiných zemědělský sektor rozvíjejících činností. 

Pokud o tuto formu podpory projevujete zájem, žádáme Vás o základní informace k záměru, kontakt a následnou schůzku, v rámci které by byl blíže představen předmětný záměr a následně projednána podpora ze strany Ústeckého kraje.

Pro potřebu další komunikace je možné se obrátit na Ing. Daniela Engela, tel.: 475 657 172, e-mail: engel.d@kr-ustecky.cz nebo Ing. Zdeňka Smělíka, tel.: 456 657 181, e-mail: smelik.z@kr-ustecky.cz.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Smělík

CITES a ochrana zvířat proti týrání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

tel: +420 475 657 181
e-mail smelik.z@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz