KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace – Aktualizace simulátoru kontrol podmíněnosti na Portálu farmáře

10/09/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

5.9.2013

Letošní aktualizací byly v aplikaci Simulátor kontrol podmíněnosti přidány požadavky z oblasti welfare kontrolované prvním rokem. Úprava byla provedena také u některých dalších požadavků, které byly pro rok 2013 pozměněny např. u standardu GAEC 2.

Po provedené aktualizaci mají registrovaní zemědělci na Portálu farmáře opět možnost prostřednictvím aplikace Simulátor kontrol podmíněnosti si sami ověřit možný dopad případných porušení požadavků podmíněnosti nebo jejich nedodržování v plné míře, o kterých se mohou domnívat, že by na jejich hospodářství mohly být zjištěny. Současně, vzhledem k tomu, že aplikaci používá registrovaný uživatel, provedeným výpočtem je možné ověřit reálné možné snížení poskytovaných dotací v případě nedodržení požadavků podmíněnosti.

V rámci aplikace je možné:

  •  vyhledat existující Zprávy o kontrole (ZoK)
  •  stáhnout si příručky CC každoročně vydané MZe
  •  spustit simulaci výsledků kontrol podmíněnosti včetně výše sankce.

Aplikace dává možnost provedení simulace výsledků kontroly a spočítání případné sankce, kterou by udělil SZIF v rámci příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výsledkem simulace je stanovení
% srážky z dotací.

Nepracuje se skutečnými nálezy ze zpráv o kontrole, ale uživatel si sám může znázornit a vyplnit možné nebo předpokládané porušení jakéhokoli kontrolovaného požadavku nebo standardu GAEC.

Stručný postup v rámci aplikace simulátoru naleznete v přiložené prezentaci.

Přílohy