KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nová pravidla pro žádosti o povolení GM potravin a krmiv

10/05/13
viz. zdroj

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Evropská komise schválila dne 25.2.2013 Nařízení Komise, kterým ustanovují prováděcí pravidla pro žádosti o povolení geneticky modifikovaných potravin a krmiv v souladu s Nařízením (ES) EP a R č. 1829/2003, o GM potravinách a krmivech.

Povolení nových žádostí GM potravin a krmiv probíhá v souladu s Nařízením (ES) č. 1829/2003. Dříve mohli žadatelé pro splnění všech náležitostí a povinností využít Pokynů EFSA pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin a odvozených potravin a krmiv. Na tyto pokyny se také často odvolávají ve stanovené lhůtě členské státy s žádostí o doplnění dokumentů o požadovaná data. Lhůta pro vyřízení žádostí se tak může prodloužit o několik měsíců až let. Z tohoto důvodu Komise navrhla, aby se Pokyny EFSA pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin a odvozených potravin a krmiv staly povinnou součástí žádostí o povolení GM potravin a krmiv. Jejich dodržování je tedy nyní již povinné. Komise v návrhu nařízení zachovává dosavadní schvalovací systém dle Nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, ovšem mění se nařízení Komise (ES) č. 641/2004 o žádostech o povolení nových geneticky modifikovaných potravin a krmiv a (ES) č. 1981/2006 o pravidlech implementace čl. 32 Nařízení č. 1829/2003, pokud jde o Referenční laboratoř Společenství pro GM potraviny a krmiva.

Zásadní změny pro žadatele:

a) Povinnost předložit data dle pokynů EFSA

b) Povinné 90-denní krmné testy

Nařízení EP a R č. 1829/2003

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:32:32003R1829:CS:PDF

Guidance for risk assessment of food and feed from genetically modified plants

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2150.pdf