KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu

05/04/13
viz. zdroj

Seminář a exkurze ZDARMA

Dobrý den,

 

V rámci programu rozvoje venkova organizujeme zdarma  vzdělávací seminář a exkurzi  Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu. Prosíme o rozeslání zemědělcům z Vaší databáze. Děkujeme.

 

 

Agentura ZERA si Vám dovoluje ZDARMA nabídnout v rámci projektu „Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu „zúčastnit se  odborného semináře včetně exkurze „ DECENTRALIZOVANÉ KOMPOSTOVÁNÍ“ v KRAJI ÚSTECKÉM a to v termínu 9.4.2013

 

Termín: 9.4. 2013 od 9.00 hod.

Místo semináře:  BÍLINA MĚSTSKÝ ÚŘAD, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, kraj Ústecký

Exkurze: KOMPOSTÁRNA LUBOŠ HORA, CHUDEŘICE U BILINY

CÍLEM: semináře je představit účastníkům (zástupci obcí, zemědělci) koncept decentralizovaného kompostování a všechny jeho aspekty (provoz zařízení, legislativa, základní agrotechnika, ekonomika) a podpořit využití kompostu v rámci pěstitelských systémů s cílem ochrany erozně hrožených půd. Součástí seminářů budou i správné praktické příklady technik a technologií kompostování a využití kompostu.

 

 

PROGRAM:

 

1.      Kompost a eroze úvod do problematiky, kvalita výstupu kompostování – kompostu, jeho certifikace podle zákona o hnojivech, využití kompostu v managementu obdělávání erozně ohrožených půd, výsledky pokusů s využitím kompostu
 

2.      Legislativa GAEC, CC, zákon o hnojivech, nitrátová směrnice, správná zemědělská praxe, legislativa odpadového hospodářství a související právní předpisy ochrany ŽP

3.      Správná kompostářská praxe)principy kompostování – technika a technologie s cílem minimalizace negativního vlivu na životní prostředí (emise do ovzduší, vody a půdy), koncept decentralizovaného kompostování – využití surovin – všech zdrojů organické hmoty v regionu zemědělského podniku pro návrat organické hmoty do půdy jaká její ochrany proti erozi

4.      Základní agrotechnika – půdoochrané technologie s využitím kompostu

5.      Ekonomické aspekty investiční a provozní náklady –  technika a technologie od zpracování  BRO a produkce kompostu až po jeho aplikaci a zapravení do půdy, celková udržitelnost systému půdoochrané technologie s využitím kompostu

 

Oběd

 

6.      Provoz kompostárny a praktické příkladyexkurze – představení dobrých praxí a zkušeností se zavedením kompostování a využití kompostu v regionu zemědělského podniku 

 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT POMOCÍ PŘIHLAŠOVÁCÍHO FORMULÁŘE, KTERÝ NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.zeraagency.eu

 

V PŘÍLOZE ZASÍLÁME POZVÁNKU S PROGRAMEM.

 

Děkuji.

 

 

 

Jitka Schellová

PROVOZNÍ  MANAŽER

 

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou

tel.: 568 620 070,  fax.: 568 620 547

mob: 724 082 737

e-mail: schellova@zeraagency.eu

www.zeraagency.eu