KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informační periodikum Programu rozvoje venkova – Periodikum Venkov

18/10/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Rok vydání: 2011
Cílová skupina: partneři Celostátní sítě pro venkov, aktéři rozvoje venkova
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika 
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ISBN: Evid. číslo MK ČR E 20386
Vydavatel Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1

 

První číslo informačního periodika Programu rozvoje venkova "Venkov" přináší podrobné informace o letošní akci Země živitelka 2011, dále informuje o stavu implementace projektů PRV a najdete zde rozhovor s bývalým ministrem zemědělství Ivanem Fuksou. Periodikum obsahuje informace o všech obcích, které získaly ocenění Organžová stuha roku 2011 a také představuje příklady dobré praxe projektů PRV z okresu Strakonce. Periodikum je jednou z aktivit Celostátní sítě pro venkov, která je informačním nástrojem Programu rozvoje venkova a jejíž hlavním cílem je přinášet příklady dobré praxe rozvoje venkovského prostoru.

 

Periodikum  (PDF, 2 MB)