KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro vývozce komodit rostlinného původu určených k potravinářskému využití

20/05/11
viz. zdroj

Zdroj: SRS

Upozornění pro vývozce komodit rostlinného původu určených k potravinářskému využití vyvážených z České republiky do Ruské federace.

 

Státní rostlinolékařská správa upozorňuje všechny vývozce komodit rostlinného původu, které jsou určeny k potravinářskému využití, o povinnosti doprovázet při vývozu do Ruské federace veškeré zásilky bezpečnostním certifikátem, a to bez ohledu na zemi původu dané komodity. Tato povinnost se od 1. 5. 2011 vztahuje na všechny případy vývozů z České republiky.

 

Ruská federace stanovila legislativní limity obsahu reziduí v dovážených komoditách určených k potravinářskému využití. Bezpečnostní certifikát představuje protokol o laboratorním rozboru obsahu reziduí pesticidů, dusičnanů a dusitanů v zásilce, který je vydaný pověřenou laboratoří ze země produkce nebo ze země vývozu. Bezpečnostní certifikát nenahrazuje prohlášení vývozce o veškerém použitém chemickém ošetření a termínu posledního ošetřování.

 

Seznam laboratoří zařazených Ministerstvem zemědělství ČR pro stanovování obsahu reziduí pesticidů, dusičnanů a dusitanů v zásilkách vyvážených z České republiky do Ruské federace:

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

BEL/NOVAMANN International, s.r.o.

Tagrea, a.s. Tábor

Státní veterinární ústav Jihlava

Státní veterinární ústav Olomouc, pracoviště Kroměříž

Státní veterinární ústav Praha

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Brno

 

Státní rostlinolékařská správa vykonává dohled nad vývozy rostlin, rostlinných produktů a jiných souvisejících předmětů podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a o změně některých souvisejících zákonů.

 

V případě dotazů či požadavků kontaktujte Ing. Ivetu Zahálkovou – 602 794 031, iveta.zahalkova@srs.cz, vedoucí oddělení vnější fytokaranténní kontroly.

Jednání mezi Evropskou unií a Ruskou federací ve výše uvedené věci stále probíhají.

 

Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS