KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontroly v místech určení mají přesnější rámec

17/05/11
viz. zdroj

Zdroj: www.svscr.cz

Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., týkající se kontrol v místech určení, které provádějí orgány státního veterinárního dozoru, nabývá platnosti od 15. 5. 2011.

Toto nařízení bylo iniciováno kauzami z počátku letošního roku, kdy se objevilo jisté nebezpečí z potenciálně kontaminovaných potravin. Do budoucna mohou povinnosti příjemců, kterých se budou muset zhostit, případným problémům zabránit. Příjemci živočišných produktů, které pocházejí ze zemí EU, mají totiž stanovenou povinnost hlásit místně příslušné krajské veterinární správě dodávku takového zboží, a to již nikoli pouze „předem“, jak bylo stanoveno dosud, ale od 15. května 2011 již striktně „24 hodin předem“.

„Jak důležité je  poskytovat včasné a úplné informace o zboží, které volně křižuje Evropskou unii, ukázala například lednová dioxinová aféra nebo nedávné zásilky vepřového masa obsahujícího zbytky léčiv. Cílem nové úpravy je, aby dovozci živočišných výrobků poskytovali důležité informace dozorovým orgánům předem. Dozorové orgány by v případě potřeby mohly správně a rychle vyhodnotit rizika pro bezpečnost potravin a přesně zacílit svoje kontroly,“ uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Povinnost oznamovat krajské veterinární správě příchod zásilky živočišných produktů z jiného členského státu EU mají všichni příjemci, a to ať jde o potravinářské podniky nebo o maloobchodní prodejny. Je tedy dobré upozornit ty, kteří tuto povinnost doposud neplnili, aby tak neprodleně učinili, neboť se vystavují riziku sankcí, které v případě nesplnění mohou dosáhnout až milionu korun.

SVS bude provádět i mimořádné cílené kontrolní akce na dodržování tohoto vládního nařízení, a bude prověřovat také soulad adres prvních příjemců a adres, kam bude zboží reálně dovezeno.

SVS vytvořila pro osoby s nahlašovací povinností jednoduchý, elektronický formulář, který lze stáhnout ze stránek www.svscr.cz, který provozovatelům nové povinnosti maximálně usnadní (http://www.svscr.cz/index.php?art=4936) a proto doporučujeme, aby upřednostnili této elektronické komunikace před klasickými způsoby oznamování zásilek, protože tím šetří nejen čas.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR, 12. 5. 2011