KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jak se bránit proti klamavým praktikám a falšovaným potravinám

12/05/11
viz. zdroj

Zdroj: SZPI

V mnoha ohledech mohou případné klamavé praktiky odhalit sami spotřebitelé, ve většině případů však není v jejich možnostech podvod rozpoznat. Právě na tyto případy se soustřeďují dozorové orgány. K tomuto účelu jsou prováděny neohlášené kontroly u obchodníků, dovozců, ale i u výrobců.

 

Při kontrolách jsou odebírány vzorky do laboratoří, kde se ověřuje, zda skutečně nedochází ke klamání spotřebitele; mnohé vzorky podléhají destruktivnímu hodnocení přímo na místě kontroly. V případě zjištění závady jsou nevyhovující šarže potraviny zakázány a je nařízeno jejich stažení z obchodní sítě.

 
Jde-li o závažné případy, informují orgány veřejnost prostřednictvím médií, aby spotřebitelé, kteří si takovou potravinu již zakoupili, mohli žádat vrácení peněz či aby příště zboží tohoto výrobce nekupovali. S každým provinilcem je poté zahájeno správní řízení, jehož výsledkem je uložení pokuty.

 
Při obraně proti klamavým praktikám by měli spotřebitelé věnovat pozornost složení potraviny, zemi původu, a také vždy kontrolovat datum použitelnosti či datum minimální trvanlivosti. Při nákupu by se neměli řídit pouze regálovými štítky či slevovými poutači a věřit zázračným zdravotním účinkům, deklarovaným na doplňcích stravy či v reklamě. V případě zdravotních potíží se nespoléháme na doplňky stravy, ale navštívíme lékaře.

 
Měli bychom být obezřetní při nákupu potravin na internetu – nakupovat pouze v certifikovaných internetových obchodech, popř. v e-obchodech, které jsou spojeny s kamennou prodejnou a být obezřetní v případě nákupu potravin, které jsou nabízeny s výraznou slevou či jsou vám vnucovány jako výhodná koupě. To platí obzvláště pro prodej potravin či doplňků stravy na prezentačních akcích.

 
V obchodě by si spotřebitelé měli všímat, jak jsou potraviny skladovány, zda jsou použitá chladicí a mrazicí zařízení funkční. Nekupovat zmrazené potraviny, na jejichž obalu je vysrážený led, může to být známka toho, že potravina byla již jednou rozmražena a nikdy nekupujte potravinu s porušeným či znečištěným obalem.

 
Neměli bychom kupovat potraviny neznámého nebo podezřelého původu, např. nekolkované lihoviny, neoznačené potraviny, potraviny neoznačené v českém jazyce či potraviny ze stánků, kde není viditelně vyznačen provozovatel stánku a také si dobře si prohlédnout mléčné, masné či lahůdkářské výrobky, které chceme koupit. Pokud vykazují smyslové změny, např. změny barvy, konzistence, popřípadě pachu, pak je nekupujeme.

 
Nad kvalitou a bezpečností potravin bdí v rámci ČR především SZPI a SVS ČR, přičemž jsou hlavní kontrolní aktivity Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zaměřeny na kontrolu potravin a surovin pro výrobu potravin, zejména rostlinného původu, a dále také na distribuční řetězce. Mezi hlavní činnosti patří kontrola zdravotní nezávadnosti, jakosti a označování potravin, kontrola dodržování povinností při jejich výrobě a uvádění do oběhu, kontrola obsahu cizorodých látek v surovinách a potravinách či kontrola falšování potravin a klamání spotřebitele.

 
Úkolem Státní veterinární správy České republiky (SVS ČR) je ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním. SVS provádí dozor v řeznictvích i v obchodních řetězcích v úsecích, kde dochází k úpravě masa, drůbeže, ryb nebo vajec a mléka.