KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Europoslanci: snižte užívání antibiotik u zvířat

17/05/11
viz. zdroj

Zdroj: RNDr. Pavel Poc Poslanec evropského parlamentu za ČSSD

Vznik nových multirezistentních kmenů bakterií může příští generace připravit o možnost efektivně využívat antibiotika. Riziko zvyšuje i schopnost bakterií navzájem si odolnost předávat.

 

Štrasburk 12. května 2011 – Poslanci Evropského parlamentu dnes naléhavě vyzvali Evropskou komisi k zásahu vůči masivnímu užívání antibiotik. Důvodem je stále rostoucí počet kmenů bakterií které jsou rezistentní i vůči nejmodernějším druhům léčiv. Pokud nedojde k rychlému řešení, hrozí tak, že přijdeme o jednu z nejúčinnějších zbraní proti chorobám v dějinách moderního lékařství.

 

"Podle OCDC trpí v Evropě infekcemi multirezistentními kmeny bakterií 400.000 pacientů," říká český poslanec Evropského parlamentu Pavel Poc. Rezistence vzniká důsledkem nevhodného užívání antibiotik jak u lidí, tak u zvířat. "Ta v Evropě spotřebují až polovinu celkového objemu antibiotik. Problém je ale především v tom, že antibiotika nejsou používána jen pro nemocná zvířata, ale také k preventivním účelům a ve světě i jako urychlovače růstu zvířat. Narozdíl od lidí však v zemědělství chybí přesná evidence o užívání antibiotik, aby bylo možné vyhodnotit konkrétní rizika."

 

"Podporuji proto především požadavek řádného sběru a analýzy porovnatelných údajů o prodeji přípravků pro veterinární použití a následné použití těchto přípravků u zvířat. Získávání těchto údajů by mělo být povinné pro všechny členské státy EU," říká europoslanec Poc. Antibiotika používaná pro zvířata jsou často zcela identická s těmi, které se používají v humánní medicíně. Produkce z chovů, kde se používají, pak může obsahovat jejich zbytková množství. Dlouhodobý příjem potravy obsahující malé dávky antibiotik pak umožní bakteriím přítomným v lidském těle postupně získat odolnost.

 

"Pokud Evropská unie přijme přísná opatření v oblasti užívání antibiotik u zemědělských zvířat, lze očekávat změnu legislativy i ve třetích zemích, a to především kvůli ekonomickým ztrátám, které by představovalo omezení exportu masa do Evropy," konstatuje Poc s tím, že například v USA je 74% všech použitých antibiotik aplikováno v živočišném sektoru zemědělství k prevenci chorob nebo k podpoře růstu zdravých zvířat. Polovina všech kontrolovaných masných produktů v amerických obchodech ale v důsledku toho obsahuje nebezpečné bakterie (MRSA). Tento problém je v USA znám od roku 2008 a dosud není zásadním způsobem řešen. Vědecké studie, které upozorňují na nebezpečí rezistence vůči antibiotikům kvůli hromadnému užívání v živočišné výrobě jsou přitom dostupné už od roku 1969. "I přesto se na ně ale nebere příliš ohled a počet rezistentních kmenů roste."

 

Podle Pavla Poce riziko představují i nepatogenní multirezistentní kmeny bakterií vzhledem k možnosti transgenních přenosů, a podle posledních výzkumů, také fenomén sdílení rezistence. "Vznik nových multirezistentních kmenů bakterií může příští generace připravit o možnost efektivně využívat antibiotika. Takový scénář by měl pro zdraví obyvatel katastrofální následky. Rezistence vůči antibiotikům představuje nesmírně závažný problém, který je třeba okamžitě a efektivně řešit," dodává Poc.

 

RNDr. Pavel Poc
Poslanec Evropského parlamentu za ČSSD
Člen výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), člen delegace ve Výboru pro parlamentární spolupráci EU-Rusko.

 

Více informací:
Vladislav Podracký, tel.: +420 603 815 770, E-mail: vladislav.podracky@seznam.cz