KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bezpečnost potravin: prodej ovoce a zeleniny

10/05/11
viz. zdroj

Zdroj: SZPI a SVS ČR

V jarních a letních měsících spotřebitel často nakupuje čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu a brambory na tržnici a na tzv. farmářských trzích, kde musí být nabízené ovoce a zelenina čerstvého vzhledu, celé a zdravé.

 

 

V žádném případě nesmějí být plody poškozeny hnilobou a plísní. Velkým rizikem jsou tzv. výkroje (např. u zeleninové papriky) nebo příbuzné způsoby odstraňování napadených částí. Všechny takové a podobné “úpravy” jsou zakázány.

 

 

 

Při nákupu je důležité všímat si čistoty nabízeného ovoce a zeleniny, jejich poškození škůdci nebo chorobami, nebo poškození vlivem neodborného zacházení a nevhodných skladovacích podmínek. Vlivem extrémně vysoké teploty dochází např. k zapaření.

 

 

Konkrétně například při prodeji dělených vodních melounů by měla být čistota a hygiena prodeje samozřejmostí. Čerstvost takto upravených melounů by měla být na první pohled zřejmá.

 

 

Brambory konzumní rané musejí být označeny názvem přesně tímto názvem, k tomu odrůdou, tvarem hlíz a barvou dužniny. Hlízy by v žádném případě neměly být zelené a poškozené hnilobou nebo nadměrně mechanicky poškozené.

 

 

Brambory konzumní pozdní musejí být označeny odrůdou a varným typem. Varný typ určuje užití konzumních brambor a tím usnadní rozhodování při nákupu (pro přípravu salátů, jako přílohové nebo pro přípravu těst a kaší). Hlízy by neměly mít zelené vybarvení a brambory by neměly být poškozeny hnilobou, ani nadměrně mechanicky poškozené a naklíčené.

 

 

Potraviny musejí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musejí být čisté a nesmějí představovat nebezpečí kontaminace. Dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musejí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.

 

 

Osoby manipulující s potravinami musejí dodržovat požadavky na osobní hygienu a při akci mít na sobě čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.

 

 

Potravinářské a jiné odpady musejí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění a nepředstavovaly přímý, ani nepřímý zdroj kontaminace.