KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Datum minimální trvanlivosti, datum použitelnosti a záruční lhůta

07/01/11

Pokud se spotřebitel při nákupu zajímá, co je na etiketách napsáno, může si všimnout, že doba, do které má výrobek spotřebovat, bývá označena dvěma způsoby: slovy „Datum použitelnosti“ a „Datum minimální trvanlivosti“.
 

 

Kupující často vůbec netuší, jaký je mezi těmito daty rozdíl. Když se do toho ještě připlete pojem „záruční doba“ popř. „lhůta“ neboli „záruka“ začíná být v pojmech zmatek ještě větší. Jaký je mezi těmito daty rozdíl?

 

Datum použitelnosti (DP) se uvádí slovy "Spotřebujte do…". Datum se uvádí v předepsaném pořadí – den, měsíc a rok ukončení této doby. Je-li potravina označena dobou použitelnosti, tedy slovy: „Spotřebujte do…“, musí výrobce na obal doplnit i údaje o podmínkách skladování.

DP se používá pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např. jogurty a jiné mléčné výrobky, ryby, chlazenou drůbež, výrobky studené kuchyně atp. Potraviny s prošlou DP se považují za zdravotně závadné a  nesmí se v žádném případě uvádět do oběhu.

 

Datum minimální trvanlivosti (DMT) se uvádí slovy "Minimální trvanlivost do…" a opět následuje uvedení dne, měsíce a roku. Pokud je DMT kratší než 3 měsíce, nemusí být na obale uveden rok, pokud je DMT delší než 3 měsíce, ale nepřesahuje 18 měsíců, nemusí být na obale uveden den a pokud je DMT delší než 18 měsíců, nemusí být uveden ani den ani měsíc. DMT se většinou označují potraviny, které se rychle nekazí. Příkladem mohou být konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny atp. Potraviny s prošlou DMT lze uvádět do oběhu pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny a odděleně umístěny. (Označení slovem "sleva", "akce" není v žádném případě dostačující).

 

Po ukončení data výrobce nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku. Odpovědnost za zdravotní nezávadnost potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti přebírá prodejce. Jestliže za slovy "Spotřebujte do" nebo"Minimální trvanlivost do" nebude následovat datum, musí zde být uvedeno, kde je toto datum na obale vyznačeno.

 

Existují potraviny, které nemusejí být označeny DMT ani DT. Jedná se o čerstvé ovoce a zeleninu, nijak neupravené konzumní brambory, naklíčená semena, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nad 10 objemových procent (výjimku tvoří emulzní likéry), víno, pekařské a cukrářské výrobky, které se spotřebují do 24 hodin po výrobě, jedlá sůl, přírodní sladidla v pevné formě, neplněné nečokoládové cukrovinky obsahující pouze cukry a barviva a látky určené k aromatizaci, žvýkačky a kvasný ocet, limonády, ovocné šťávy a nektary a alkoholické nápoje balené v nádobách nad 5 litrů, které nejsou určeny pro běžné spotřebitele a jednotlivé porce nebalené zmrzliny.

 

Podle vyhlášky o způsobu označování potravin musí být všechny údaje, tedy i datum, pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté nebo nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě.

 

Nejčastější problémy v souvislosti s DP a DMT: Datum bývá přelepeno cenovkou nebo bývá uvedeno příliš malým písmem, datum bývá vyjádřeno např. ve formě 020306 a spotřebitel tak neví, co údaj znamená, datum bývá nečitelné (např. tvarohy ve staniolové fólii nebo výrobky tavený typu sýr v "salámovém" balení s kovovou sponou, uzeniny, datum umístěné ve svaru sáčku atp.). Špatná orientace v informacích uvedených na obale v souvislosti s několikajazyčnými údaji (slovenské „Spotrebujte do…“ znamená Dobu minimální trvanlivosti nikoli české Spotřebujte do…).

 

Více informací můžete najít v publikaci Průvodce označováním potravin na webových stránkách  Informačního centra bezpečnosti potravin.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 5. 1. 2011