KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

České potraviny jsou a zůstanou bezpečné, kontroly se ještě zintenzivní  

07/01/11

V souvislosti s nálezem dioxinů v masných výrobcích a vejcích ve Spolkové republice Německo vydal ministr zemědělství Ivan Fuksa pokyn komoditní sekci Ministerstva zemědělství, aby zajistila potravinovou bezpečnost na českém trhu.

 

Ministr Fuksa dále požádal Státní veterinární správu, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský o zintenzivnění kontroly zboží dováženého do České republiky.

 

„České potraviny jsou bezpečné,“ vyjádřil se ministr Ivan Fuksa. „A bezpečné také zůstanou. Český zákazník však musí mít jistotu, že jsou bezpečné všechny potraviny, které na našem trhu koupí. Bude-li třeba, Ministerstvo zemědělství podnikne další kroky, aby náš potravinářský trh nebyl nyní ani v budoucnu ohrožen.“

 

V souvislosti s nálezem dioxinů v masných výrobcích a vejcích ve Spolkové republice Německo vydal ministr zemědělství Ivan Fuksa pokyn komoditní sekci Ministerstva zemědělství, aby zajistila potravinovou bezpečnost na českém trhu. Ministr Fuksa se také obrátil dopisem na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI), na Státní veterinární správu (SVS) a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se žádostí o zintenzivnění dozoru a kontroly nad zbožím dováženým do České republiky. Ve čtvrtek také proběhla schůzka náměstka komoditního úseku Karla Turečka s řediteli jmenovaných institucí ke způsobu zajištění těchto kontrol, jejich následného vyhodnocení a zveřejnění zjištěných informací.

 

Poznámky: MZe ve spolupráci s dozorovými orgány postupuje plně v souladu s předpisy EU pro oblast obecných požadavků potravinového práva, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 178/2002. Podle těchto pravidel je příslušný orgán dozoru oprávněn přijmout opatření k omezení uvádění na trh nebo stažení z trhu potraviny, u kterých existují důvody pro podezření, že takové potraviny nejsou bezpečné. V souladu s tímto ustanovením SVS ČR i SZPI bezprostředně zahájily intenzivní kontroly vajec a masa původem z Německa, jak ve vybraných distribučních centrech, tak v obchodní síti na území celé ČR.

 

Pokud jde o vysledování původu výrobků, tak již od roku 2002 platí v EU povinnost zajistit ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce zpětnou vysledovatelnou potravin. Provozovatel potravinářského podniku musí být schopen identifikovat každou osobu, která mu dodala potravinu, a osoby, kterým byla dále předána. Z tohoto důvodu je z hlediska označování na úrovni EU povinné z obalu výrobku identifikovat subjekt, který je považován za provozovatele potravinářského podniku. Důvodem tohoto požadavku je skutečnost, že potravina uvedená na trh kdekoliv na území EU musí být bezpečná a zdravotně nezávadná.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz